Срочни депозити
Начало Индивидуални клиенти Срочни депозити Депозит с нарастваща лихва "Бъди богат!"
Депозит с нарастваща лихва "Бъди богат!"

Ако искате спестяванията Ви да работят сериозно във Ваша полза през следващата година, то нашият срочен депозит е тъкмо за Вас. А колкото повече спестявате, толкова повече ще печелите и ще бъдете по-богати!

D_Bank_Badi_bogat_deposit_new

Нашият депозит Ви предлага:

Висока доходност за парите Ви още от първия месец с ежемесечно нарастваща лихва, която достига гарантирано 1.30% за една година.

Възможност за ежемесечно довнасяне до шестия месец за 12-месечни и до третия месец за 6-месечни депозити на суми не по-големи от първоначалния размер на депозита. По допълнително внесената сума се прилага действащия процент за съответния период на довнасяне и така доходите Ви нарастват допълнително до крайния срок.

Гъвкаво определяте срока на спестяване, като получавате гарантирана доходност и при предсрочно прекратяване, без да губите договорената лихва, начислена до края на последния завършен месечен период.

Откриването, обслужването и тегленето на депозита на падеж е без такса.

Възможност за ползване на овърдрафт, обезпечен с депозита.

Използване на депозита като обезпечение за кредитни сделки с Д Банк.

Възможност ежемесечно да теглите начислените лихви по Ваш избор по разплащателна, спестовна или картова сметка.

Да управлявате средствата си чрез он-лайн банкиране.


Бонус: дебитна карта Маестро, безплатно издадена и защитена с най-сигурната и авангардна ЧИП-технология DDA.

След изтичането на срока на депозита, средствата ще се олихвяват при съответните лихвени проценти и условия съгласно актуалния към датата на подновяване Лихвен бюлетин на банката и съобразно характеристиките на депозита.

Изплащането на лихвата
се извършва в края на всеки едномесечен период по разплащателната, спестованата или картовата Ви сметка в Банката и остава на Ваше разпореждане.

Валута: BGN и EUR

Минималната сума за откриване и поддържане на депозит „Бъди богат!” е 100 лв. или 50 евро.

Максимален размер – без ограничения

Срок – депозитът „Бъди богат!” се предлага за срок от една година или за 6 месеца, като по Ваш избор може да бъде прекратен и предсрочно, без това да се отрази на доходността Ви.

При предсрочно прекратяване на депозита гарантирано получавате договорените лихви, начислени до края на последния завършен месечен период. Банката не дължи лихва за дните след изтичане на последния изминал едномесечен период до датата на прекратяване на депозита.


За кого се отнася:

за български или чуждестранни физически лица.  


Спечели с депозит „Бъди богат!”

Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.  

Валидно от 02 май 2017 г.
Харесва ли ви депозита Бъди Богат?
Да, много ми харесва
Не съм много сигурен
Не ми харесват условията