Потребителски кредити
Стандартен
 

DBank_keyvisual_2


Нашият потребителски кредит е за тези, които възнамеряват да купят всичко: от домашни уреди до обзавеждане, от автомобил до компютър, за почивка и обучение, или да рефинансират досегашните си кредити.

Вашите предимства:
 • изгодни и прозрачни лихвени условия с  фиксирана лихва за първата година и плаваща за останалия период на кредита,
 • избор на валута между левове или евро,
 • бърза и лесна процедура за отпускане на кредита,
 • без такса за предсрочно погасяване.
 • Срок на погасяване: 120 месеца
 • Максимален размер:  до 30 000 лв. (или равностойността в евро) в зависимост от Вашия доход.
 • За кого се отнася:   за български граждани, които живеят и получават доходите си в страната.


Вижте още кредити:Параметри:
 • Размер на кредита – до 30000 лв. (или равностойността в евро) в зависимост от Вашия доход (след приспаднати данъци и осигуровки) и предложеното обезпечение.
 • Обезпечение:
 • залог върху настоящи и бъдещи вземания – заплата, пенсия или постъпления по сметки в Банката, в размер на 150% от месечната вноска по кредита и/или
 • поръчителство – съобразно размера на кредита.
 • Лихвен процент:
Ние Ви предлагаме атрактивни и прозрачни лихвени условия с  фиксиран лихвен процент за първата година и плаващ за останалия период, съобразно пазарните индекси на 6-месечен SOFIBOR / 6-месечен EURIBOR и надбавка, съгласно Лихвения бюлетин по кредити за физически лица.

Лихвеният процент е както следва:
 • от 8.00% до 10.50% за кредити в левове и
 • от 7,50% до 10,00% за кредити в евро
в зависимост от поетите ангажименти за превод на работна заплата в Банката или 150% от месечната вноска по кредита  и плащане на минимум две комунални услуги през Вашата сметка.Такси и комисиони:

 • без такси и комисиони при частично или пълно предсрочно погасяване на кредита,
 • такса проучване и одобрение на кредит - 0,50%, мин. 50 лв.,
 • Месечна такса за обслужване на платежна сметка за кредита - 1 лв.,
 • Всички останали такси са съгласно Тарифата на Банката за такси и комисиони.
Необходими документи:
 1.  Искане за потребителски кредит;
 2. Декларация във връзка с искане за потребителски кредит; - за кредитоискател (или за поръчител, ако е приложимо),
 3. Съгласие за превод на РЗ /Удостоверение за доход на кредитоискателя,
 4. Лична карта на кредитоискателя (поръчителите или съдлъжника, ако е приложимо).
ГПР е 8.36% при кредит в размер на 15000 лв. за срок от 84 месеца при 8% фиксирана лихва за първата година и променлива лихва за останалия срок, образувана от 6-месечен Софибор + надбавка и дължимите такси.

Актуално към м. юни 2015 г.