Кредити
Кредит - овърдрафт

shopping_1

С овърдрафт по картовата Ви сметка вие можете многократно да надвишавате наличното салдо по сметката си до предварително определен лимит. При постъпления на средства по сметката се погасява (изцяло или частично) ползвания кредит и Вие отново можете да усвоявате в рамките на срока, за който е разрешен овърдрафта.

За да ползвате кредит-овърдрафт трябва да имате открита сметка и дебитна карта на Д Банк. След преглед на финансовото Ви състояние, източниците на доходи и предлаганото обезпечение, нашите специалисти ще определят Вашия индивидуален овърдрафт-лимит.