Кредити
Начало Корпоративно банкиране Кредити Кредити за оборотни средства
Кредити за оборотни средства
krediti_oborotni_sredstva

Чрез кредита за оборотни средства на Търговска банка Д АД, Вие имате възможност да използвате кредитна линия с револвиращ лимит, кредит-овърдрафт или кредит с предварително одобрен погасителен план. Максималният срок на кредита е 60 месеца.

Основни предимства:

  • Минимален брой необходими документи;
  • Възможност за частично или пълно погасяване по всяко време, с което се оптимизират лихвените разходи;
  • Отпускане в различни видове валути, с цел улесняване на износа и вноса;

Лихвени проценти:

  • Лихвените нива се определят на база БЛПКK* (базисен лихвен процент за корпоративни клиенти) на Банката в съответната валута, плюс надбавка;
  • Лихвеният процент се определя индивидуално, в зависимост от платежоспособността на клиента. При предоставяне на високо ликвидно обезпечение се прилагат по-ниски лихвени проценти.
* БЛПКK на "Търговска банка Д" АД е със следните актуални стойности:
-  БЛПКK за кредитни инструменти в евро е 4,921%,
-  БЛПКK за кредитни инструменти в левове е 7,949% и
-  БЛПКK за кредитни инструменти в щатски долари е 3,4575%.

Изплащане:

Гъвкаво според нуждите и възможностите на клиента, като Вие избирате измежду три възможности за погасяване:

  • Овърдрафт
  • Кредитна линия
  • Кредит с погасителни вноски


Онлайн искане за кредит

Документи за кандидатстване: