Кредити
Начало Корпоративно банкиране Кредити Комбинирани кредитни продукти
Комбинирани кредитни продукти
kombinirani_kreditni_produkti

Търговска банка Д АД Ви предоставя възможност за използване на многоцелеви кредитни лимити, в рамките на които може да се усвояват оборотни средства, инвестиционно финансиране, издаване на гаранции и акредитиви във всякакви комбинации в зависимост от нуждите на клиента.

Лихвени проценти:

  • Лихвените нива се определят на база БЛПКK* (базисен лихвен процент за корпоративни клиенти) на Банката в съответната валута, плюс надбавка;
  • Лихвеният процент се определя индивидуално, в зависимост от платежоспособността на клиента. При предоставяне на високо ликвидно обезпечение се прилагат по-ниски лихвени проценти.
            * БЛПКK на "Търговска банка Д" АД е със следните актуални стойности:
            -  БЛПКK за кредитни инструменти в евро е 4,921%,
            -  БЛПКK за кредитни инструменти в левове е 7,949% и
            -  БЛПКK за кредитни инструменти в щатски долари е 3,4575%.

Онлайн искане за кредит

Документи за кандидатстване: