Кредити
Начало Корпоративно банкиране Кредити Инвестиционни кредити
Инвестиционни кредити
investicionni_krediti

Инвестиционните кредити са дългосрочни финансови инструменти, които дават възможност за по - сигурно планиране. Инвестиционните кредити се използват за финансиране на корпоративни проекти, закупуване на дълготрайни активи, недвижими имоти, строителство. Погасителните вноски са предварително уговорени в договора за целия период на кредита. Максималният срок е 120 месеца, включително гратисния период, който е между 6 и 12 месеца.

Извънредните, частични или цялостни погашения са осъществими по всяко време след заплащане на предварително договорените такси. 


Лихвени проценти:

Лихвените нива се определят на база БЛПКK* (базисен лихвен процент за корпоративни клиенти) на Банката в съответната валута, плюс надбавка;

Лихвеният процент се определя индивидуално, в зависимост от платежоспособността на клиента. При предоставяне на високо ликвидно обезпечение се прилагат по-ниски лихвени проценти.

            * БЛПКK на "Търговска банка Д" АД е със следните актуални стойности:
            -  БЛПКK за кредитни инструменти в евро е 4,921%,
            -  БЛПКK за кредитни инструменти в левове е 7,949% и
            -  БЛПКK за кредитни инструменти в щатски долари е 3,4575%.


Изплащане: Според сключеното кредитно споразумение.

Онлайн искане за кредит

Документи за кандидатстване: