Срочни депозити
Начало Индивидуални клиенти Срочни депозити Спестовен депозит "Сигурност"
Спестовен депозит "Сигурност"


Ако желаете високи доходи за дългосрочен период, нашият депозит “Сигурност” Ви предлага:
D_Bank_Security_deposit_new

1. Гарантирана доходност с атрактивни лихви до 1.50% в левове и евро,

2. Фиксирана лихва за фиксиран период по Ваш избор от 12, 18, 24 или 36 месеца,

3. Да увеличавате спестяванията си, като внасяте дори ежемесечно допълнителни суми, не по-големи от сумата с която е открит депозитът при първоначално договорената лихва.

4. Минимални суми за откриване на депозита - 100 лева или 50 евро.


Бонуси:

  • Без такси за откриване, обслужване или закриване на депозита,
  • Да проследявате инвестицията си чрез он-лайн банкиране,
  • Да използвате депозита си като обезпечение по кредитни сделки за депозитния период,
  • дебитна карта Маестро, безплатно издадена и защитена с най-сигурната и авангардна ЧИП-технология DDA.

Лихвени проценти:


За кого се отнася:
за тези от Вас, които не са склонни да рискуват и желаят дългосрочно да инвестират с изгодните ни лихви!

На падежна дата депозитът се подновява като стандартен едногодишен депозит.

Вие имате право да прекратите Вашия депозит преди неговата падежна дата, като при предсрочното прекратяване сумата по депозита се олихвява по условията за разплащателна сметка.

Спестяването е ключът към Вашето бъдеще!

Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.    

Валидно от 02 май 2017 г
Харесвате ли нашия спестовен депозит "Сигурност"?
Да, много ми харесва
Не, не ми харесва
Не мога да преценя