Онлайн банкиране


Уважаеми клиенти,


Уведомяваме ви, че от 6 юли 2016 г. Д Банк въведе нова услуга за отдалечено банкиране – Д Банк Онлайн.

Новата платформа ще Ви даде възможност в допълнение към традиционните левови и валутни операции, да получите богат спектър от нови функционалности:
  • директно откриване на спестовен продукт,
  • заявяване на дебитна карта,
  • кандидатстване за кредитна карта,
  • преглед на състоянието по Вашите спестовни/депозитни/кредитни продукти,
  • преглед на авторизации по карти,
  • създаване на автоматични плащания на месечни задължения към комунални доставчици и търговци,
  • добавяне/изключване на сметки или редактиране на права по тях.
Ако сте нов клиент, регистрирайте се, като посетите най-близкия до Вас финансов център на Банката.

В случай че ползвате старата услуга и вече сте регистриран потребител, използвайте непроменения адрес за достъп с досегашното си потребителско име, парола (и списъци с ТАН кодове, ако ползвате такива).

Архивните данни на досегашните потребители ще бъдат съхранени в старата система за период от една година в меню „Архив“ в новата платформа.

За улеснение и по-голяма сигурност Банката предлага нови, допълнителни варианти за авторизиране на онлайн трансакциите – с ТАН кодове чрез безплатен SMS, или Токен (ОТР) устройство за генериране на еднократни кодове. За да се възползвате от тях, представете в Банката попълнено Заявление за промяна на средствата за авторизация. Запазва се и текущата възможност за ползване на ТАН кодове на хартиен носител.

Подробна информация за пълната оперативност на новата услуга е поместена тук.

Запознайте се с Общите условия за ползване и Препоръките за сигурност, както и с останалите документи за клиенти:
•    Заявление за първоначално регистриране за ползване на Д Банк Онлайн (индивидуални клиенти)
•    Заявление за първоначално регистриране за ползване на Д Банк Онлайн (бизнес клиенти)
•    Промяна по регистрация на съществуващ потребител (заявление)
•    Промяна на средства за авторизация (заявление)

Влезте в Д Банк Онлайн!
Банкирай сигурно и навсякъде!