Онлайн банкиране

Уважаеми клиенти,

Поради компрометиране на протокол SSL3.0 в световен мащаб и във връзка с повишаване на сигурността за достъп в Онлайн банкирането (https://online.dbank.bg) на „Търговска Банка Д” АД, е необходимо да настроите Вашите браузери, за да работят с по-новата версия за криптиране TTL S1и TLS1.2.

В случай че не успявате да отворите Онлайн страницата на https://online.dbank.bg), е необходимо да настроите Вашият Internet Explorer, следвайки нашите указания.

"Търговска банка Д" АД

Избирайки on-line банкирането на “Търговска банка Д” АД, Вие имате възможност за 24-часов достъп до сметките си, като по този начин активно управлявате личните си финанси. Електронното банкиране през интернет страницата на Банката, Ви дава възможност:

  • Да получавате информация за състоянието на Вашите сметки;
  • Да получавате информация за движението по Вашите сметки;
  • Да извършвате преводи чрез платежни нареждания в лева по Бисера и Рингс;
  • Да инициирате платежни нареждания във валута;
  • Да инициирате искания за директен дебит;
  • Да извършвате покупко-продажба на валута;
  • Да получавате информация за състоянието на Вашите депозити;
  • Да проследявате операциите, извършени с Вашите банкови карти;
  • Да проверявате състоянието на Вашите кредити;
  • Да получавате различна информация за Банката (Тарифа за такси и комисиони, лихвени проценти по депозити, валутни курсове на Банката).

За да ползвате он-лайн банкиране, попълнете с някой от нашите консултанти или представете попълненото Искане за ползване на онлайн банкиране в най-близкия до Вас офис на Банката.

Запознайте се с  Препоръките за ИТ сигурност и Общите условия за ползване на онлайн банкиране.

Влезте в он-лайн банкиране