Онлайн банкиране

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме ви, че на 30 март 2016 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна на Общите условия на услугата за отдалечено банкиране. Настоящите Общи условия остават валидни за всички текущи потребители на услугата до датата на влизане в сила на новите Общи условия от 05.07.2016 г.

За да се запознаете със съдържанието на новите Общи условия, моля последвайте този линк.

Всеки клиент има право да изрази писмено несъгласие, в срок до 05.07.2016 г., с публикуваните нови Общи условия и да преустанови ползването на услугата.   

 


Избирайки on-line банкирането на “Търговска банка Д” АД, Вие имате възможност за 24-часов достъп до сметките си, като по този начин активно управлявате личните си финанси. Електронното банкиране през интернет страницата на Банката, Ви дава възможност:

  • Да получавате информация за състоянието на Вашите сметки;
  • Да получавате информация за движението по Вашите сметки;
  • Да извършвате преводи чрез платежни нареждания в лева по Бисера и Рингс;
  • Да инициирате платежни нареждания във валута;
  • Да инициирате искания за директен дебит;
  • Да извършвате покупко-продажба на валута;
  • Да получавате информация за състоянието на Вашите депозити;
  • Да проследявате операциите, извършени с Вашите банкови карти;
  • Да проверявате състоянието на Вашите кредити;
  • Да получавате различна информация за Банката (Тарифа за такси и комисиони, лихвени проценти по депозити, валутни курсове на Банката).

За да ползвате он-лайн банкиране, попълнете с някой от нашите консултанти или представете попълненото Искане за ползване на онлайн банкиране в най-близкия до Вас офис на Банката.

Запознайте се с  Препоръките за ИТ сигурност и Общите условия за ползване на онлайн банкиране.

Влезте в он-лайн банкиране


Поради компрометиране на протокол SSL3.0 в световен мащаб и във връзка с повишаване на сигурността
за достъп в Онлайн банкирането (https://online.dbank.bg) на „Търговска Банка Д” АД, е необходимо да
настроите Вашите браузери, за да работят с по-новата версия за криптиране TTL S1и TLS1.2.
В случай че не успявате да отворите Онлайн страницата на https://online.dbank.bg), е необходимо да
настроите Вашият Internet Explorer, следвайки нашите указания.