Лихвен бюлетин, методика
Начало Лихвен бюлетин, методика

lihven_procent


БЮЛЕТИНИ ЗА ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ И МЕТОДИКА


Уважаеми клиенти,

От 3 август 2015 г. „Търговска банка Д” АД предлага спестовните депозити "Сигурност" с нова срочност от 18 месеца, а от 10 юли т.г. въвежда  нови лихвени проценти за същите депозити със срочност 24 и 36 месеца.

От 27 април 2015 г. Банката предлага  нови лихвени проценти за срочни депозити и безсрочни влогове за физически лица и от 1 май 2015 г. - по договoрите за спестовните продукти за бизнес клиенти, сключени на тази дата и след нея, като за договорите, сключени до тази дата, ще важат досегашните лихвени проценти до изтичане на срока на съответния депозитен продукт.

Можете да се запознаете с новите лихвени условия от публикуваните по-долу Лихвени бюлетини или в нашите офиси: 

Лихвени бюлетини за депозити и сметки на индивидуални клиенти:


Лихвени бюлетини за депозити и сметки на бизнес клиенти:Методика за референтен лихвен процентМетодика за базисни лихвени процент  (в процес на актуализиране)Лихвен бюлетин за потребителски и ипотечни кредити за индивидуални клиентиТарифа за лихвите