Лихвен бюлетин, методика
Начало Лихвен бюлетин, методика

lihven_procent


БЮЛЕТИНИ ЗА ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ И МЕТОДИКА


Уважаеми клиенти,

За периода от 1-ви септември до 28-ми февруари 2018 г. (за 6-месечен SOFIBOR и 6-месечен EURIBOR) и от от 1-ви март 2017 до 28 февруари 2018 г. (за 12-месечен EURIBOR) Банката работи със следните стойности на референтни индекси при кредити за физически лица:

  • 6-месечен SOFIBOR: +0,260
  • 6-месечен EURIBOR:  -0,273
  • 12-месечен EURIBOR: -0,113
При отрицателна стойност на индекса се прилага стойност 0 (нула) по кредити за физически лица, сключили договор за кредит след 23 юли 2014 г., съгласно одобрената Методика за определяне на референтен лихвен процент по кредити за физически лица. По кредитите отпуснати преди тази дата, се прилага конкретната отрицателна стойност.

------------------------------------------------------------------

Уважаеми клиенти,
Бихме искали да Ви информираме, че считано от 21.10.2017 г. влиза в сила нов Бюлетин за лихвени проценти по срочни депозити, влогове и сметки за физически лица на „Търговска Банка Д” АД.Лихвени бюлетини за депозити и сметки на индивидуални клиенти:

Архив:Лихвени бюлетини за депозити и сметки на бизнес клиенти:

Архив:


Методика за референтен лихвен процент по кредити за индивидуални клиенти - 2014 г.

Методика за базисни лихвени проценти - 2008 г.

Архив на пазарните индекси на 6М SOFIBOR, 6M EURIBOR и 12M EURIBOR