Лихвен бюлетин, методика
Начало Лихвен бюлетин, методика

lihven_procent


БЮЛЕТИНИ ЗА ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ И МЕТОДИКА


Уважаеми клиенти,

От 2-ри ноември 2015 г. „Търговска банка Д” АД предлага нов депозит "Авансова лихва" с промоционални лихвени нива  до 31.12.2015 г.

От 02.11.2015 г. Банката въвежда нов лихвен процент за депозит "Д Банк Макси" в левове със срочност 3 месеца.

От 27 април 2015 г. Банката предлага  нови лихвени проценти за срочни депозити и безсрочни влогове за физически лица и от 1 май 2015 г. - по договoрите за спестовните продукти за бизнес клиенти, сключени на тази дата и след нея, като за договорите, сключени до тази дата, ще важат досегашните лихвени проценти до изтичане на срока на съответния депозитен продукт.

Можете да се запознаете с новите лихвени условия от публикуваните по-долу Лихвени бюлетини или в нашите офиси: 

Лихвени бюлетини за депозити и сметки на индивидуални клиенти:

Архив:

Лихвени бюлетини за депозити и сметки на бизнес клиенти:

Архив:


Методика за референтен лихвен процент по кредити за индивидуални клиенти - 2014 г.

Методика за базисни лихвени проценти - 2008 г.

Тарифа за лихвите