Лихвен бюлетин, методика
Начало Лихвен бюлетин, методика

lihven_procent


БЮЛЕТИНИ ЗА ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ И МЕТОДИКА


Уважаеми клиенти,

От 10 март 2014 г. „Търговска банка Д” АД въвежда,  нови лихвени проценти по договoрите за срочни депозити и безсрочни влогове, сключени на тази дата и след нея, като за сключените дотогава договори ще важат досегашните лихвени проценти до изтичане на срока на съответния депозитен продукт.

Можете да се запознаете с новите лихвени условия от публикуваните по-долу Лихвени бюлетини или в нашите офиси: 


Методика за базисни лихвени процент
Лихвен процент за потребителски и ипотечни кредити за индивидуални клиенти  Тарифа за лихвите