Лихвен бюлетин, методика
Начало Лихвен бюлетин, методика

lihven_procent


БЮЛЕТИНИ ЗА ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ И МЕТОДИКА


Уважаеми клиенти,

От 20 юни 2016 г. предлагаме нов ВИП депозит с промоционални лихвени нива, а до 31-ви август 2016 г. можете да се възползвате от промоционалните лихи по депозита ни "Авансова лихва".

За периода от 1-ви март до 31-ви август 2016 г. Банката работи със следните стойности на референтни индекси при кредити за физически лица:

  • 6-месечен Sofibor + 0,450
  • 6-месечен Euribor – 0 (при отрицателни стойности на индекса се прилага стойност 0 (нула)  по кредити за физически лица, описано в „Методика за определяне на референтен лихвен процент по кредити на физически лица".

От 2-ри ноември 2015 г. Банката въвежда нов лихвен процент за депозит "Д Банк Макси" в левове със срочност 3 месеца.

От 27-ми април 2015 г. Д Банк Ви предлага нови лихвени проценти за срочни депозити и безсрочни влогове за физически лица, а от 21 март 2016 г. и по договoрите за спестовните продукти за бизнес клиенти, сключени на тази дата и след нея, като за договорите, сключени до тази дата, ще важат досегашните лихвени проценти до изтичане на срока на съответния депозитен продукт.


Можете да се запознаете с новите лихвени условия от публикуваните по-долу Лихвени бюлетини или в нашите офиси:


Лихвени бюлетини за депозити и сметки на индивидуални клиенти:

Архив:Лихвени бюлетини за депозити и сметки на бизнес клиенти:

Архив:


Методика за референтен лихвен процент по кредити за индивидуални клиенти - 2014 г.

Методика за базисни лихвени проценти - 2008 г.

Тарифа за лихвите