Лихвен бюлетин, методика
Начало Лихвен бюлетин, методика

lihven_procent


БЮЛЕТИНИ ЗА ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ И МЕТОДИКА


Уважаеми клиенти,

От 23 / 30 януари 2015 г. „Търговска банка Д” АД въвежда,  нови лихвени проценти по договoрите за срочни депозити и безсрочни влогове, сключени на тази дата и след нея, като за договорите, сключени до тази дата, ще важат досегашните лихвени проценти до изтичане на срока на съответния депозитен продукт.

Можете да се запознаете с новите лихвени условия от публикуваните по-долу Лихвени бюлетини или в нашите офиси: 

Лихвени бюлетини за депозити и сметки на индивидуални клиенти:


Лихвени бюлетини за депозити и сметки на бизнес клиенти:Методика за референтен лихвен процентМетодика за базисни лихвени процент  (в процес на актуализиране)Лихвен бюлетин за потребителски и ипотечни кредити за индивидуални клиентиТарифа за лихвите