Промоции
Депозит с нарастваща лихва „Бъди богат!”

Ако искате спестяванията Ви да работят сериозно във Ваша полза през следващата година, то нашият срочен депозит е тъкмо за Вас. А колкото повече спестявате, толкова повече ще печелите и ще бъдете по-богати!

DBankbudibogat

Нашият депозит Ви предлага:

  • Висока доходност за парите Ви още от първия месец с ежемесечно нарастваща лихва, която достига гарантирано 12% за една година.

  • Възможност за ежемесечно довнасяне до шестия месец на суми не по-големи от първоначалния размер на депозита. По допълнително внесената сума се прилага действащия процент за съответния период на довнасяне и така доходите Ви нарастват допълнително до крайния срок.

  • Гъвкаво определяте срока на спестяване, като получавате гарантирана доходност и при предсрочно прекратяване, без да губите договорената лихва, начислена до края на последния завършен месечен период.

  • Откриването, обслужването и тегленето на депозита на падеж е без такса.

  • Възможност за ползване на овърдрафт, обезпечен с депозита.

  • Използване на депозита като обезпечение за кредитни сделки с Д Банк.

  • Възможност ежемесечно да теглите начислените лихви по Ваш избор по разплащателна, спестовна или картова сметка.

  • Да управлявате средствата си чрез он-лайн банкиране.

  • Бонус: безплатна международна карта Maestro

лихва

 

месец

4,5%

4,75%

5,0%

5,2%

5,4%

5,6%

1-ви

2-ри

3-ти

4-ти

5-ти

6-ти

 

 

лихва

 

месец

5,8%

5,9%

6,0%

7,0%

8,0%

12,0%

7-ми

8-ми

9-ти

10-ти

11-ти

12-ти

 

 

ЕГЛ по депозита е 6.81%, а без довнасяне - 6.26%.

Изплащането на лихвата се извършва в края на всеки едномесечен период по разплащателната, спестованата или картовата Ви сметка в Банката и остава на Ваше разпореждане.

Минималната сума за откриване и поддържане на депозит „Бъди богат!” е 300 лева

Максимален размер – без ограничения

 

Срок – депозитът „Бъди богат!” се предлага за срок от една година, като по Ваш избор може да бъде прекратен и предсрочно, без това да се отрази на доходността Ви.

При предсрочно прекратяване на депозита гарантирано получавате договорените лихви, начислени до края на последния завършен месечен период. В този случай, дължите само такса за изтегляне на каса, или за превеждане на сумата, съгласно Тарифата на Банката.

За кого се отнася

за български или чуждестранни физически лица.

Спечели с депозит „Бъди богат!”

Посочените лихвени проценти са в сила до 10.05.2012 г.
За актуална информация, молим посетете съответното клиентско меню или Лихвения бюлетин на Банката.

  обратно към списъка
spacer
Какво мислите за нашите промоции, коя Ви допада най-много?
карти Maestro и MasterCard
жилищни кредити "Наш дом"
потребителски кредити