Промоции
Срочен депозит Д Банк Макси

НАШАТА СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА

maxi

Вие търсите МАКСИмална доходност за парите си? Ние Ви предлагаме новия ни срочен депозит „Д Банк МАКСИ”.

Внасяш, внасяш и накрая ..... преуспяваш!

Какви са предимствата Ви?

1. МАКСИмално изгодна лихва от 6,56%, 6,00% или 4,10% за съответните едногодишни депозити в лева, евро и щатски долари.
2. Да спестявате по избор за период от 1, 3, 6,9 или 12 месеца, като увеличавате МАКСИмално доходността на парите си в зависимост от сумата, срока и вида на валутата.
3. Да получите МАКСИмалната, договорена лихва и по довнесените суми.
4. Да довнасяте суми по своя депозит:
  • без ограничение за депозитите от 1 и 3 месеца,
  • до 90-тия ден за 6-месечни депозити, до 150-тия ден за 9-месечни депозити и
  • до 180-тия ден за 12-месечни депозити.
5. Да теглите на падежа на депозита без такси.
6. Да управлявате средствата си и чрез он-лайн банкиране.
7. Да използвате депозита си като обезпечение по кредитни сделки.

Бонуси:

  • Безплатна Д Банк дебитна карта.
  • Възможност за ползване на кредит-овърдрафт.

Срок: 1, 3, 6, 9 или 12 месеца

Валута: BGN, EUR или USD

Минималният размер за откриване на депозит Д Банк МАКСИ е 500 лева, 250 евро или 300 долара.

Лихвени проценти:

  1 мес. 3 мес. 6 мес. 6 мес. 12 месеца
BGN 4,50% 5,00% 5,50% 5,95% 6,56%
EUR 4,15% 4,95% 5,05% 5,15% 6,00%
USD 2,30% 2,80% 3,30% 3,70% 4,10%

Лихвата се изплаща по Ваш избор чрез капитализиране към главницата в края на периода по депозитната сметка или чрез превеждането й по Вашата разплащателна или спестовна сметка.

Лихвата при предсрочно прекратяване е идентична с тази по разплащателни сметки в съответната валута.

Колко ще Ви струва?
Таксите са съгласно тарифата на Банката.

За кого е предназначен депозит “Д Банк МАКСИ”?
За всеки пълнолетен български или чуждестранен гражданин.

Необходими документи: Вашият документ за самоличност за разкриване и разпореждане с депозита, а за упълномощено лице - и нотариално заверено пълномощно.

“Д Банк МАКСИ” Ви дава възможност да получите МАКСИмална доходност от своите спестявания!


Посочените лихвени проценти са в сила до 10.05.2012 г.
За актуална информация, молим посетете съответното клиентско меню или Лихвения бюлетин на Банката.

  обратно към списъка
spacer
Какво мислите за нашите промоции, коя Ви допада най-много?
карти Maestro и MasterCard
жилищни кредити "Наш дом"
потребителски кредити