Банкови сметки

Набирателна сметка

Сметка за учредяване на юридическо лице или за увеличаване капитала на вече регистрирани дружества

cover

 • Сумите за учредителен капитал могат да бъдат внесени на каса или осигурени с банков превод
 • Без такса за месечно обслужване
 • Без такса при трансформиране в разплащателна сметка
 • Може да бъде открита във всеки клон на Банката

cover

Сметка за съхранение на капитал

 • Дружество с ограничена отговорност
 • Еднолично дружество с ограничена отговорност

Набирателна сметка

 • Акционерно дружество
 • Еднолично акционерно дружество

Сметка за дарения

 • Фондации
 • Сдружения с нестопанска цел

cover

 • Учредителен акт или устав или договор за учредяване
 • Протокол на учредителното събрание
 • Списък на акционерите (за Акционерни дружества)
 • Други документи в зависимост от типа на юридическото лице