Агро финансиране

Бърз кредит до 300 000 лв, обезпечен със земеделска земя

Ако планирате да увеличите Вашата собствена земеделска земя, необходими са Ви спешно оборотни средства за производство или рефинансиране на друг Ваш кредит, то нашият специален продукт за земеделски производители e точно за Вас!

cover

 • Бърза и безплатна за клиента оценка на имотите
 • Облекчена процедура за разглеждане и одобрение на кредита
 • Без разходни документи за усвояване на кредита
 • Без удостоверение за вещни тежести за имотите
 • Без такса разглеждане
 • Без такса за ангажимент

cover

 • Кредитополучатели - регистрирани земеделски производители с една година опит в дейността
 • Цел на кредита - инвестиционен кредит за покупка на земя; оборотен кредит; кредит за рефинансиране
 • Размер на кредита - до 90% от стойността на имотите за обезпечение
 • Срок на кредита - до 10 години
 • Валута - лева и евро
 • Обезпечение - ипотека върху земеделска земя

cover

 • Ако желаете да закупите 50 дка, при пазарна цена на земята във Вашето землище 1000 лв/дка, имотите са обработваеми и приемливи за банката, то финансирането е между 800-900 лв/дка, в зависимост от конкретните параметри на всеки парцел.