Анна Аспарухова оглави екипа на "Д Банк”

Съгласно изискванията на Закона за кредитните институции, БНБ издаде сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Анна Аспарухова, като председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на "Търговска банка Д" АД.

Г-жа Аспарухова е завършила "Организация на производството и индустриален мениджмънт" към УНСС и “Бизнес администрация" към Сити юнивърсити, Сиатъл. Преминала e специализации по банково дело в страната и чужбина.

Дългогодишният й професионален опит в банковия сектор започва през 1990 г., като през последните години тя бе зам. председател на УС и изпълнителен директор на Юнионбанк. Председател е и на УС на Резервния обезпечителен фонд (БНБ).

Новата й позиция в "Д Банк" има за цел да  усъвършенства управлението  и по-нататъшното развитие на кредитната институция.