„Д Банк” пуска депозит за бизнеса

Д Банк бизнес” е  най-новият спестовен продукт на “Търговска банка Д”, предлаган  този път за фирми (местни и чуждестранни), които желаят да инвестират свободните си средства за определен период, като оптимизират доходите си по тях с атрактивна лихва според вида на валутата и избрания срок.

Вложителите могат гъвкаво да избират от 7 дни до 12 месеца съобразно потребностите на своя бизнес при пълна сигурност на парите си и гарантирана лихва, която достига до 6.30% за левовите депозити, до 6 % за депозитите в евро и до 2% за тези в щатски долари. Лихвата за депозитите до 3 месеца се изплаща в края на периода по разплащателна сметка, а за тези до 12 месеца, по избор на бизнес клиента, съответната пропорционална част от лихвата може да бъде изплатена и на месечна падежна дата.
Минималният размер на инвестираните средства варира от 1000 до 10000 лв., от 500 до 5000 евро или от 1000 до 10000 долара според избрания депозитен срок.
Освен това ”Д Банк” предлага възможност и за индивидуално договаряне, както и специални, гъвкави депозитни схеми, съобразно движението на паричните потоци на бизнеса.
Към този спестовен продукт Банката предлага и безплатна дебитна карта Маестро.