Д Банк пуска на пазара нов спестовен продукт с авансово изплащане на лихвата - депозит "Предимство"

Д Банк пуска на пазара нов спестовен продукт с авансово изплащане на лихвата - депозит "Предимство"

•    1,35% годишна лихва за 36-месечни депозити
•    Авансово изплащане на лихвата
•    Срок - 6, 12, 24 и 36 месеца


Д Банк пуска на пазара нов спестовен продукт - депозит "Предимство", с авансово изплащане на лихвата и избор от 4 срочности - 6, 12, 24 и 36 месеца. Депозит "Предимство" се предлага както за български, така и за чуждестранни граждани, с минимална сума за откриване 100 лева/50 евро.

Лихвата по депозита зависи от неговата срочност и достига до 1,35% на годишна база за 36-месечните депозити, а офертата важи за нови привлечени средства, внесени на каса или преведени по банков път след 22.03.2019 година.

Депозит "Предимство" е още един изгоден спестовен продукт в портфолиото на Д Банк, с който банката затвърждава позицията си модерна и динамична банка, предлагаща отлични алтернативи за спестяване на своите клиенти. Допълнителна информация за депозитните ни продукти може да намерите тук.