"Д Банк" пуска нов потребителски кредит "Партньори"

Съвсем отскоро „Д Банк“ предлага един от най-изгодните потребителски заеми в левове и евро - "Партньори", който можете да използвате за подобрения в дома си, да закупите нови електроуреди или да реализирате дълго отлаганата почивка.

Кредитът се предлага при атрактивни лихви (9,75% в левове и 9,25% в евро), както и при нисък годишен процент на разходите (ГПР).

Максималният размер на кредита е до 30 000 лв. или неговата равностойност в евро, а срокът на погасяване е до 10 години.

Освен атрактивните лихвени условия и нисък ГПР, Банката предлага също облекчени такси през целия период на усвояване на заема, без такса при предсрочно погасяване, както и промоционално рефинансиране на дълга към друга банка. За отпускане на заема не се изискват поръчители, а единствено превод на работната заплата в Банката.

Кредит „Партньори“ са отнася за физически лица - служители към бюджетни структури и техните подразделения, а също и за учители.