"Д Банк" с повишен кредитен рейтинг

През м. декември м.г. Българската агенция за кредитен рейтинг
присъди рейтинг на „Търговска банка Д”  АД (Д Банк) към 17.12.2010 г., както следва:
  • дългосрочен кредитен рейтинг - “BBВ-”,
  • перспектива – “стабилна” и
  • краткосрочен рейтинг – “А-3”.

Сред основните фактори, определящи рейтинга на Д Банк, агенцията изтъква адекватната                                                         финансова сила и стабилната позиция на институцията.