Д Банк ще участва в инициативата "Ден за акции" на БФБ

Д Банк ще участва в инициативата "Ден за акции" на БФБ

За поредна година Българска фондова борса и Централен депозитар организират инициативата "Ден за акции", която има за цел да подобри инвестиционната култура и познанията на индивидуалните инвеститори (физически лица) за капиталовите инструменти като форма на инвестиция у нас.

Като инвестиционен посредник и партньор на Българската фондова борса и Централния депозитар „Търговска банка Д“ АД ще участва в инициативата, предоставяйки възможност на своите клиенти - индивидуални инвеститори (физически лица) да участват в търговията на фондовата борса в България.

Те ще могат да закупуват или да продават акции на български компании от основен пазар на БФБ без такси и комисиони към борсата, депозитаря и към банката. Тази преференция ще важи до 15 изпълнени поръчки с единична стойност до 2000 лв. за всеки клиент с валиден Договор за инвестиционно обслужване или ако сключи за целта такъв договор с Банката.

Инициативата "Ден за акции" ще се проведе по време на боровата сесия на 12 юни, като допълнителна информация може да намерите от БФБ-София,или от нашия екип на e-mail b.israel@dbank.bg и тел. (02) 46 41 112.