Д Банк стартира услугата "Периодични преводи"


Д Банк стартира услугата „Периодични преводи“, която дава възможност за по-бързо и лесно управление на средствата и времето на своите клиенти, без да е необходимо посещение на банков офис всеки път, за да се направи превода, както и без да се налага да се помнят дати или суми за плащания, като същите са предварително зададени от клиента.

Услугата се предлага в четири варианта:
•    Периодичен фиксиран превод – превод на точно определена сума на точно определен ден (дата)
•    Превод  Push (определяне на максимална наличност по сметка) - когато сумата по сметката надхвърли определения от Вас лимит, разликата се прехвърля по друга сметка
•    Превод Pull (определяне на минимална наличност по сметка) - когато сумата по сметка е под определения от Вас лимит, то наличността се допълва (изтегля) от други Ваши сметки в Д Банк
•    Покриване на вноска по кредитна карта - автоматично да възложите погасяване на задълженията по Ваша кредитна карта на датата на падеж

Банката осигурява и допълнителна опция за изпращане на безплатен SMS до посочен от Вас мобилен телефон при неуспешно плащане.

Допълнителна информация можете да намерите на следния линк.