Д Банк участва в инициативата "Ден за акции"


За втора поредна година, на 8 юни т.г., Българската фондова борса-София и Централният депозитар организират "Ден за акции", който има за цел да подобри инвестиционната култура и познанията на индивидуалните инвеститори (физически лица) за капиталовите инструменти, като форма на инвестиция у нас.

Като инвестиционен посредник и партньор на Българската фондова борса и Централния депозитар, Д Банк ще участва в Деня на инициативата, предоставяйки възможност на своите клиенти - индивидуални инвеститори да участват в търговията на фондовата борса в България.

Те ще могат да закупуват или да продават акции на големи български компании от основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони към борсата, депозитаря и към банката. Тази преференция ще важи до 15 изпълнени поръчки с единична стойност до 2000 лв. за всеки клиент с валиден Договор за инвестиционно обслужване или ако сключи за целта такъв договор в офис на Банката.

Повече информация може да намерите от БФБ-София, или от нашия екип на мейл b.israel@dbank.bg и тел. (02) 46 41 112.