Достъп до Онлайн банкирането на "Д Банк"Уважаеми клиенти,

Поради компрометиране на протокол SSL3.0 в световен мащаб и във връзка с повишаване на сигурността за достъп в Онлайн банкирането (https://online.dbank.bg) на „Търговска Банка Д” АД, е необходимо да настроите Вашите браузери, за да работят с по-новата версия за криптиране TTL S1 и TLS1.2.

В случай че не успявате да отворите Онлайн страницата на https://online.dbank.bg, е необходимо да настроите Вашият Internet Explorer, следвайки нашите указания.

"Търговска банка Д" АД