Европейска информационна кампания срещу „финансовите мулета“ - 2017

Търговска банка Д е един от участниците в Европейската информационна кампания срещу „финансовите мулета“, стартирала на 28.11.2017, като публикува на своята интернет страница материали за кампнията. В България кампанията се осъществява съвместно с ГДБОП и Прокуратурата.

„Финансовото муле” е лице, което трансферира незаконно придобити финансови средства между различни банкови сметки, често в различни държави, като за тази дейност получава комисиона. Действията, които извършва „финансовото муле”, са незаконни.

#НебъдиМуле #dontbeaMule

Прочети повече на www.cybercrime.bg

или информационните брошури - Брошура 1, Брошура 2Брошура 3, Брошура 4 и Брошура 5