Грижа за клиента по време на пандемията от COVID-19

Грижа за клиента по време на пандемията от COVID-19

Уважаеми клиенти, 

Търговска банка Д АД винаги поставя на първо място здравето на своите клиенти и служители, като същевременно извежда като основен приоритет непрекъсваемостта на процесите в банката. Отчитайки изключително динамичната ситуация с новата глобална пандемия, предприемаме серия от мерки за обезпечаване на Вашата сигурност и подпомагане на финансовата Ви стабилност, както следва:

-           Всички офиси на банката работят със стандартно работно време от 08.30 до 17.00 часа, всеки работен ден;

-           Нашите офиси се дезинфекцират ежедневно, като всички служители са снабдени с предпазни маски, ръкавици и допълнително поставени стъклени прегради за максимална безопасност на обслужването;

-           Допускат се ограничено количество клиенти едновременно в локация, като се следи за спазване на дистанция между клиенти и служители;

-           Взети са мерки за взаимозаменяемост и релокиране на служители, в случай на налагане на карантина, за да можем да гарантираме непрекъсваемост на процесите;

-           Можете да се възползвате от нашето Онлайн банкиране – Д Банк Онлайн - 24/7 услуга за отдалечено банкиране, която в допълнение към традиционните левови и валутни операции, предоставя богат спектър от нови и полезни функционалности – откриване на депозити, заявки за издаване на банкови карти, абониране за заплащане на комунални задължения, справки, извлечения и много други;

-           Нашите безконтактни дебитни и кредитни карти са съвременни и сигурни платежни инструменти, осигуряващи постоянен достъп до средствата Ви в Интернет, на ПОС и АТМ устройства;

-           Допълнителни възможности предоставя и новият ни депозитен продукт - Онлайн Депозит – по този начин спестявате изгодно и чрез неприсъствена идентификация получавате пълен достъп до Д Банк Онлайн с всички функционалности на платформата;

-           Следим много внимателно финансовите аспекти на кризата, като предлагаме на всички клиенти, изпитващи затруднения да изплащат своите кредити в следствие на пандемията, възможност за предоговаряне и ползване на гратисен период, в който да заплащате само лихвата по своите задължения, както и предоговаряне и удължаване на срока на кредитни карти и овърдрафти.

При възникване на допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на телефоните на нашия Кол център – 0700 40 400, който ще работи за Вас с удължено работно време в интервала 08.00-20.00 часа, всеки работен ден.

С уважение,

Търговска банка Д АД