Иван Кутлов е новият член на Управителния съвет на Търговска банка Д АД

Иван Кутлов е новият член на Управителния съвет на Търговска банка Д АД

Г-н Иван Кутлов е новият член на Управителния съвет на Търговска банка Д АД, след като БНБ издаде сертификат за квалификация и професионален опит в банковото дело, съгласно Закона за кредитните институции, и беше надлежно вписани в Търговския регистър.

Иван Кутлов притежава магистърска степен по „Бизнес администрация“ от Американския университет в България и „Икономика и управление на индустрията“ от  Университета за национално и световно стопанство, като в продължение на над 25 години работи във водещи банки в страната, заемайки ръководни позиции. Г-н Кутлов ще отговоря за ресори „Трежъри“, „Планиране, контрол и финансова отчетност“ и „Предотвратяване изпиране на пари и специализиран нормативен контрол“.

С направените промени броят на членовете на Управителния съвет на банката се увеличава от 5 на 6 - Анна Аспарухова, председател и изпълнителен директор, и членове - Мартин Ганчев (изпълнителен директор), Пламен Дерменджиев, Валентина Борисова, Захари Алипиев и Иван Кутлов.