Мартин Ганчев се присъедини към екипа на Д Банк

Съгласно изискванията на Закона за кредитните институции, БНБ издаде сертификат за квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Мартин Ганчев, като член на Управителния съвет и изпълнителен директор на "Търговска банка Д" АД.

Мартин Ганчев е роден през 1977 г. в София.

Завършил е Университета за национално и световно стопанство в София през 2001 г., а през 2004 г. получава магистърска степен по финанси на предприятията от Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий".

Професионалният му опит започва в банковия сектор през 1998 г. в Банка ДСК, където работи до 2003 г. От октомври 2003 г. до декември 2010 г. последователно заема ръководни позиции в звената за Кредитна администрация и мониторинг и Кредитна администрация и класифицирани експозиции на Българската банка за развите. От началото на 2011 г. е избран за изпълнителен директор, а по-късно и за зам.-председател на Съвета на директорите на финансовата  институция за микрофинансиране "Джобс" ЕАД, дъщерно дружество на ББР АД.