Нова промоционална оферта за потребителски кредит от Д Банк

•    5,60% фиксирана лихва за първата година
•    Срок на изплащане – до 3 години
•    Размер на кредита – до 40 000 лева
•    Без поръчител


Д Банк стартира промоционална кампания за нови потребителски кредити в лева с 5,60% фиксирана годишна лихва за първата година. Промоцията е валидна за кредити с размер от 20 000 до 40 000 лева и срок на изплащане до 3 години. Д Банк не изисква поръчител при сключване на кредита.

Лихвеният процент за остатъчния период на кредита е  плаващ и се формира на база пазарен индекс (6-месечен SOFIBOR) плюс фиксирана надбавка. Допълнителен бонус за клиентите е специалната оферта, в партньорство с Mtel,  за интернет и телевизия на промоционални цени.

Промоционалните условия важат за клиенти, които плащат две комунални услуги месечно чрез сметка в банката, и е валидно за подадени искания за потребителски кредит до 30.06.2017 г.