Нови нива на референтните лихвени проценти по новоотпуснати кредити за физически лица


Съгласно условията за ценообразуване на плаващата лихва по жилищен кредит "Наш дом", базирана на референтните лихвени проценти за 6-месечен Euribor/Sofibor,  "Търговска банка Д" АД любезно уведомява своите клиенти, че стойностите на референтните индекси от 1 март до 31 август 2014 г. са следните:
  • 6-месечен Euribor - 0.384
  • 6-месечен Sofibor - 1.497
Повече информация може да е получите от www.bnb.bg и www.euribor.org.