Нови Общи условия за онлайн банкиране

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че на 30 март 2016 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна на Общите условия на услугата за отдалечено банкиране. Настоящите Общи условия остават валидни за всички текущи потребители на услугата до датата на влизане в сила на новите Общи условия от 05.07.2016 г.


Всеки клиент има право да изрази писмено несъгласие, в срок до 05.07.2016 г., с публикуваните нови Общи условия и да преустанови ползването на услугата.