Нови офиси на „Д Банк” в Раднево и Гълъбово


Следвайки добрите банкови практики и стандартите за добро обслужване, Банката предлага в новите си офиси индивидуално обслужване и изгодни продукти за физически лица и фирми.

По случай откриването на офисите, до 19.01.2015 г. банката предлага специални, промоционални условия по продуктите си за граждани – потребителски и ипотечни кредити без никакви такси, бонус от 0,50% по лихвите за 3 и 6-месечни срони депозити, както и 25% намаление на годишните такси по кредитни карти за своите нови клиенти.

В допълнение Банката предостая висококачествени банкови услуги за ежедневните потребности на гражданите  - онлайн банкиране, изгодни и бързи левови и валутни преводи, експресни преводи чрез Western Union, плащане на битови сметки, а за фирмите – разнообразно финансиране на плановете им според конкретните нужди, гаранции и акредитиви, съдействие при реализация на проекти от ЕС и общините. В офисите на банката клиентите могат да ползват финансови консултации относно управлението на инвестициите им, за увеличаване на доходите им и прилагането на изгодни стратегии за тяхното нарастване.

Новият офис в гр. Раднево се намира на ул. Митьо Станев 2, с тел. 0417 90 301, а в Гълъбово - на бул. Република 10 и тел. 0418 95 701 .

„За нас, в „Търговска банка Д”, е особено важно да бъдем близо до своите клиенти, да им предоставяме своевременно услугите си, оправдавайки ежедневно доверието, което сме получили. Това е и причината да инвестираме в едновременното откриване на два нови офиса на банката в региона - в Раднево и в Гълъбово, позволявайки на повече граждани и фирми да ползват нашите продукти", заяви Гълъбин Гълъбов, изпълнителен директор на Банката. „Разширяването на клоновата ни мрежа съответства на дългосрочната ни политика и на стремежа ни да се наложим като отговорен и надежден партньор.“