Новият картов продукт"Флекси" и 50% намалена такса за обслужване на карти от Д Банк

От края на 2015 г.  „Търговска банка Д” АД разшири продуктовата си гама, предлагайки международните кредитни карти от типа MasterCard  Standard и MasterCard Business с нова схема на погасяване "Флекси", която предоставя:

 • допълнителни предимства и по-изгодни условия,
 • възможност за ежедневно погасяване на формирания дълг от използване на картата,
 • многократно револвиране на кредита,
 • конкурентна лихва и
 • ниска годишна такса за обслужване.

Схемата запазва и съществуващите предимствата на останалите картови продукти на Банката:

 • без такса за издаване,
 • без такса за транзакции на ПОС терминал,
 • безплатно месечно извлечение,
 • безплатна международна пътническа и медицинска  застраховка,
 • безплатна регистрация за услугите SMS известяване и SMS наличност и
 • безплатно ползване на E-mail известавяне.

Валутата, в която може да се издаде карта е BGN и EUR.

Кредитната карта е предназначена  за пълнолетни гражданини, с доходи от трудов, граждански  договор, от свободна професия или др., достатъчни за погасяване на задълженията,  както и за бизнес клиенти и земеделски производители.

Освен това Д Банк вече предлага и 50% намаление на таксата за годишно обслужване за първата година при издаване на кредитна и дебитна карта MasterCard Business за индивидуални и бизнес клиенти. За целта е необходимо картата да бъде активирана до 20 май 2016 г. В този случай картопритежателите могат да ползват дебитния вариант на картата срещу 25.00 лв., а кредитната си карта - срещу 36.00 лв. за първата година.
Предимствата, които получават, са по-високи транзакционни лимити и по-високо застрахователно покритие.