Ново средство за автентикация в Д Банк Онлайн

Ново средство за автентикация в Д Банк Онлайн

От днес, 22.04.2020 г., Търговска банка Д АД предлага на своите клиенти нов метод за автентикация в платформата за интернет банкиране Д Банк Онлайн - мобилното приложение Д Токен. Апликацията не само отговаря на най-съвременните стандарти за защита, но може да се използва в два режима – с и без интернет връзка. Разработен в партньорство с водещите доставчици на услуги в областта на информационната сигурност, Д Токен се предлага напълно безплатно както за физически, така и за юридически лица. Приложението вече е налично в двата основни портала Google Play и Apple App Store, като настоящите клиенти на услугата Д Банк Онлайн могат да преминат към него изцяло дистанционно, а новите потребители на платформата за интернет банкиране е необходимо да го заявят във финансов център, заедно с достъпа си до Д Банк Онлайн. Повече за мобилното приложение Д Токен можете да намерите тук.

Наред с това, изпращането на ТАН код чрез SMS продължава да бъде валидно средство за авторизация за всички нови и текущи потребители на платформата Д Банк Онлайн.

Всички настоящи потребители на Д Банк Онлайн, които все още ползват Токен (ОТР) устройства или ТАН код на хартиен списък, следва да изберат преминаване към ползването на алтернативен вариант – използване на приложението Д Токен или получаване на ТАН код чрез SMS. С грижа за клиентите, предвид продължаващите ситуация с COVID-19 и режим на извънредно положение, крайният срок за това е удължен до 31.07.2020 г. Изборът/активацията на варианта използване на приложение Д Токен може да се осъществи и изцяло дистанционно чрез системата Д Банк Онлайн, а изборът на варианта изпращане на ТАН код чрез SMS – само чрез посещение на финансов център на Д Банк.

Допълнителна информация за тези и за останалите продукти и услуги на Търговска банка Д АД, както и за възможностите за отдалечено и сигурно банкиране, може да получите от нашия Кол център на телефон 0700 40 400 – всеки работен ден от 08:00 до 20:00, или във всеки офис на банката.