По-висок лимит за безконтактни плащания без въвеждане на ПИН

По-висок лимит за безконтактни плащания без въвеждане на ПИН

Считано от 25 март 2020 г., международната картова организация Mastercard увеличи лимита за безконтактно плащане на ПОС терминал, без верификация посредством ПИН код от картодържателя, в България и още 28 страни в Европа, като в страната ни промяната е от 50 лв. на 100 лв.  Въведено е и допълнително условие за въвеждането на ПИН при всяка шеста безконтактна транзакция направена с Вашата карта. В резултат на това, притежателите на дебитни и кредитни карти с безконтактна функционалност на Търговска банка Д АД ще могат да се възползват от удобството по-лесно и бързо да се разплащат за своите най-масови покупки в търговската мрежа. В светлината на настоящите събития този вид трансакции са и още по-сигурни, защото посредством тях се елиминира досега с пари в брой, картата никога не напуска ръката на клиента, а криптирането – уникално при всяка покупка – защитава данните и минимизира риска от неправомерни операции.

 

Работата по актуализиране на софтуера на ПОС устройствата в България се планира поетапното да завърши по график до 31 март 2020 г., но с оглед големия брой терминални устройства и спецификата на настоящата конюнктура, е възможно в определени търговски обекти въвеждането на новите по-високи трансакционни лимити да се случи и след тази дата.

 

Като част от стремежа си да предлага все по-разнообразни и актуални услуги, Търговска банка Д АД предоставя възможност на физическите лица, клиенти на платформата за Интернет банкиране Д Банк Онлайн, да заявят различните видове безконтактни карти неприсъствено и в последствие да управляват и проследяват отново дистанционно своите лимити, авторизации, движения и др. Наред с това, Банката допълнително улеснява безконтактните разплащания, като дава възможност за издаване към всяка своя карта на стилния аксесоар микрокарта – приеман навсякъде, където АТМ и ПОС терминалите са с безконтактна функционалност.

 

Повече информация за картовите и останалите продукти и услуги на Търговска банка Д АД, както и за възможностите за отдалечено и сигурно банкиране, можете да научите на www.dbank.bg или на телефон 0700 40 400 – всеки работен ден от 08:00 до 20:00.