Продължава промоцията на жилищни кредити "Наш дом"


„Д Банк“ продължава промоцията на "Наш дом" - едни от най-изгодните жилищни заеми в левове и евро, с които може да се закупи желаното жилище при изключително атрактивни лихви и при нисък годишен процент на разходите (ГПР).

Освен това "Търговска банка Д" АД предлага ясно определени лихвени условия, изравнени за кредитите в левове и за тези в евро, като лихвата за първата година е фиксирана - 6,15%. За останалия период годишният лихвен процент е плаващ,  формиран като сума от референтния индекс на 6-месечен Euribor (за кредити в евро) или 6-месечен Софибор (за кредити в левове), плюс фиксирана надбавка.

Жилищният кредит "Наш Дом" е с изключително конкурентен ГПР.

Освен това "Д Банк" предоставя възможност за предсрочно погасяване на кредита без такса, ако това се извърши в периода след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от действие на договора.

Предлаганото от Банката финансиране е до 100% от покупната цена, но не повече от 85% от приемливата за Банката пазарна стойност на имота, за който се отпуска кредита, съобразно неговия тип и местоположение.

Промоцията е валидна до 31 март т.г.