Промени в референтните лихвени проценти по кредити за физически лицаСъгласно условията за ценообразуване на плаващата лихва по кредитни продукти за физически лица, базирана на референтните лихвени проценти за 6-месечен Euribor/Sofibor,  "Д Банк" любезно уведомява своите клиенти, че стойностите на референтните индекси от 1 септември до 28 февруари 2015 г. са следните:


  • 6-месечен Euribor - 0.267
  • 6-месечен Sofibor - 1.220

Повече информация може да е получите от
 www.bnb.bg и www.euribor.org.