Сливане на офиси

Мениджмънтът на „Търговска банка Д” планира да обедини два от офисите на институцията.

Oт 20 февруари т.г. офис "Дулово" се слива с финансов център "Силистра", в гр. Силистра, ул. Дочо Михайлов 1, тел. (086) 500 104, а ФЦ "Севлиево" с ФЦ "В.Търново", ул. Ст. Стамболов 59, тел.: (062) 502 104.

Клиентите могат да ползват услугите ни в посочените финансови центрове, както и в останалите офиси на Банката в страната, а за улеснение ще могат да управляват транзакциите си и онлайн.