Срещи с агробизнеса по места

Срещи с агробизнеса по места

Д Банк отново ще проведе станалите вече традиционни информационни срещи със земеделски производители, фермери и търговци.

Земеделските производители - физически лица, регистрирани като земеделски производители, кооперации, юридически лица и еднолични търговци могат да се запознаят с възможностите за финансиране при въвеждане на иновации в стопанствата, изграждане на ефективно и екологично производство и по-добра реализация на тяхната продукция.

На срещите ще бъдат дискутирани и въпроси, свързани с целите на новата Обща селскостопанска политика на ЕС - Директни плащания и Програма за развитие на селските региони.

Д Банк предлага пълен пакет от продукти и услуги за земеделските стопани. Клиентите на банката могат да се възползват както от специализираните ни консултантски услуги, така и от финансиране за закупуване на земеделска земя, бърз кредит и лизинг на земеделска земя, кредит и лизинг на машини, кредити срещу залог на субсидии, финансиране на консултантски разходи за изготвяне на проекти и други.

Ще Ви очакваме в:

 • 20.02.2019 г. - Казанлък
 • 21.02.2019 г. - Хасково
 • 21.02.2019 г. - Свиленград
 • 22.02.2019 г. - Кърджали
 • 26.02.2019 г. - Силистра
 • 27.02.2019 г. - Русе
 • 28.02.2019 г. - Враца
 • 06.03.2019 г. - Велико Търново
 • 07.03.2019 г. - Плевен
 • 12.03.2019 г. - Каолиново
 • 13.03.2019 г. - Разград
 • 14.03.2019 г. - Добрич
 • 21.03.2019 г. - Сливен

Допълнителна информация може да получите в офисите на Д Банк.