Срещи с агробизнеса

За поредна година, като утвърден партньор на агробизнеса, специалистите на Д Банк организират съвместни срещи по места. Земеделските производители - физически лица, регистрирани като земеделски производители, кооперации, юридически лица и еднолични търговци могат да се запознаят със специализираните ни земеделски кредити срещу субсидии, кредити за покупка на земеделска земя, кредити за финансиране на европейски проекти, както и специалната ни оферта за пълно банково обслужване за всички дейности и етапи на земеделското производство.
Ще Ви очакваме в:

•    Свиленград – 29.03, 11.00 часа
•    Хасково – 30.03, 14.00 часа
•    Кърджали – 31.03, 14.00 часа
•    Добрич – 04.04, 14.00 часа
•    Шумен – 05.04, 14.00 часа
•    Търговище – 06.04, 13.00 часа
•    Ямбол – 10.04, 16.00 часа
•    Пловдив – 11.04
•    Стара Загора – 12.04, 10.00 часа
•    Карнобат – 12.04, 15.00 часа

Допълнителна информация можете да получите в офисите на Д Банк в цялата страна.