Валентина Борисова и Захари Алипиев са новите членове на Управителния съвет на Търговска банка Д АД

Г-жа Валентина Борисова и г-н Захари Алипиев са новите членове на Управителния съвет на Търговска банка Д АД, след като БНБ издаде сертификати за квалификация и професионален опит в банковото дело, съгласно закона за кредитните институции, и бяха надлежно вписани в Търговския регистър.

Валентина Борисова притежава магистърска степен по "Международни икономически отношения" от Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов, а професионалният ѝ опит включва многогодишна работа на ръководни длъжности в банковата система у нас. Г-жа Борисова е директор дирекция "Корпоративно банкиране" в Търговска банка Д АД и ще отговаря за съответния ресор в УС.

Захари Алипиев завършва Университета за национално и световно стопанство, магистърска степен по специалността "Икономика и управление на промишлеността" , като в продължение на над 20 години работи във водещи банки в страната, заемайки ръководни позиции. Г-н Алипиев е главен мениджър "Банкиране на дребно и клонова мрежа" в Търговска банка Д АД и ще отговаря за съответния ресор в УС.

С направените промени броят на на членовете на Управителния съвет на банката се увеличава от 3 на 5 - Анна Аспарухова, председател и изпълнителен директор, и членове - Мартин Ганчев (изпълнителен директор), Пламен Дерменджиев, Валентина Борисова и Захари Алипиев.