Влиза в сила нова тарифа


На 10.06.2014 г. Управителният съвет на "Търговска банка Д" АД прие нова Тарифа за таксите и комисионите по операции с клиенти.

Новата тарифа ще замени досегашната на 14.08.2014 г.

Клиентите могат да се запознаят тук с атрактивните такси и комисиони на тарифата за индивидуални клиенти и за бизнеса или в офисите на Банката.

Освен това, от началото на м. юни т.г. Банката предлага два нови бизнес депозита - "Бизнес Прим" с изгодни лихви до 3.5% и четири периода за инвестиране на свободните средства от бизнес операции, както и "Бизнес инвест" - депозит с нарастваща лихва до 4.0% и 5.0% съответно за периоди от 6 и 12 месеца.