Изходящите валутни преводи в EUR за страни на територията на ЕИП са задължително с комисиони - споделени „SHA“.

Във връзка с изискване на Европейска директива и изменения в Закона за платежните услуги и платежните системи всички изходящи валутни преводи в EUR за страни на територията на ЕИП са задължително с комисиони - споделени „SHA“.
Клиент, избрал превод в EUR и IBAN с код на държава на територията на ЕИП с разноски “OUR” и „BEN“, ще бъде връщан с основание „Непозволени разноски“.