Незабавни плащания blink от Д Банк

Търговска банка Д АД непрекъснато развива и предлага иновативни решения на своите клиенти, като от 01.06.2023 клиентите на банката вече имат възможност да изпращат незабавни плащания blink, през националната картова и платежна схема на БОРИКА, като допълнение към вече съществуващата услуга за получаване на незабавни плащания blink. Трансферът на средства се извършва в рамките на секунди и е на цената на стандартен банков превод, съгласно тарифата на банката, ако се нареди през Д Банк Онлайн, като максималната сума за еднократно изходящо плащане е в размер до 30 000 лева. Незабавните изходящи плащания не се излъчват от депозитни, набирателни и дарителски сметки, както и от сметки, обслужващи кредитни карти, и не се прилагат за масови и периодични плащания, директни дебити, преводи от и към бюджета и касови преводи.