Планирана профилактика на информационните системи на банката

Уважаеми клиенти,

 

В стремежа си да Ви предоставя все по-бързи, качествени и иновативни услуги, Търговска банка Д АД непрекъснато модернизира информационните си системи. В тази връзка, на 07 и 08 август 2021 година:

  • наличностите по картови сметки, водени в банката, ще бъдат актуални към 19:00 часа на 06 август 2021 година, като картови разплащания ще могат да се изпълняват в реално време с информацията за разполагаемост от петък;
  • платформата за интернет банкиране Д Банк Онлайн ще бъде достъпна без прекъсване, като наредените посредством нея операции (в т. ч. и такива между сметки на един и същ клиент) ще бъдат изпълнени на 09 август 2021 година (понеделник);
  • SMS/email нотификационната услуга Д Инфо е възможно да претърпи временни смущения при доставянето на съобщенията.

 

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за проявеното разбиране!