Промени в използването на услугата Д Банк Онлайн за всички потребители с метод на автентикация TAN чрез SMS

Уважаеми клиенти,

Поради промени в регулаторните изисквания относно платежните услуги и с цел по-голяма сигурност при използване на услугата за отдалечено банкиране Д Банк Онлайн Ви уведомяваме, че считано от 29.09.2022 г. (четвъртък), входът в системата за всички потребители с метод на автентикация TAN чрез SMS ще се осъществява с въвеждане на потребителско име, парола и допълнителен временен код (TAN код), който ще се получава като SMS на регистрирания от Вас мобилен номер в Д Банк Онлайн.

Повече информация и съдействие може да получите във всеки офис на Банката, с обаждане на телефон 0700 40 400 или на нашия сайт.

Напомняме, че актуален мобилен номер може да предоставите в удобен офис на Търговска банка Д АД.