Промени в таксуване, обработка и изпълнение на плащанията от/към Обединеното кралство

Уважаеми клиенти,

Във връзка с излизането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) от Европейския съюз (ЕС), бихме искали да Ви уведомим, че считано от 1 януари 2021г., Обединеното кралство ще бъде третирано като трета страна спрямо ЕС.

Промените ще засегнат начина на таксуване, обработка и изпълнение на плащанията от/към Обединеното кралство.

Считано от 1 януари 2021 г. преводите към Обединеното кралство, ще бъдат третирани като преводи извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), съгласно Тарифата на Търговска банка Д АД.