Промени във формата на плащания от/към бюджета и платежни искания (СЕБРА)

Уважаеми клиенти,

Във връзка с промени, инициирани от Министерство на финансите и Българска народна банка, считано от 01 октомври 2023 г., Ви молим да се запознаете с изложената по-долу информация:

  1. Въвеждат се нови образци на платежни документи за извършване на преводи от/по сметки на бюджетни организации. Моля, обърнете внимание на описаните изисквания за всеки документ. Новите образци са: 

Новите форми са оптимизирани и отпада необходимостта от попълване на следните полета:

- Вид и номер на документ;

- Дата на документ;

- Период, за който се извършва плащането (дата за начало и край на период);

- Код за вид плащане – полето става опционално.

  1. Променя се максималният размер на сумата за извършване на превод през платежна система БИСЕРА6, което ще Ви позволи да извършвате преводи през платежната система БИСЕРА6 за суми до 999 999 999,99 лв.
  2. От 01.10.2023 г., Търговска банка Д АД ще изпълнява операции от/към бюджета до 19:45ч всеки работен ден, без събота и неделя, а не до 15:30 ч., както е към момента.
  3. Обслужването на банкови сметки на ТП на НАП се премества в БНБ. За да бъдат коректни плащанията Ви, е необходимо да проверите за номерата на новите сметки на ТП на НАП. Актуална информация за IBAN и BIC на новооткритите банкови сметки на НАП ще намерите в интернет страницата на НАП www.nra.bg, секция „Плащане и възстановяване“.
  4.    Многоредово нареждане за плащане от/към бюджета – документът отпада.

Измененията, които настъпват от 01.10.2023 год. по съвместното Указание на Министерство на финансите и Българска народна банка - ДДС 03/03.05.2023 год., се отнасят за всички доставчици на платежни услуги в страната.