Промяна в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на юридически лица и еднолични търговци

Уважаеми  клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 29.07.2019 г. влизат в сила нови Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на юридически лица и еднолични търговци.

 „Търговска банка Д” АД