Промяна в трансакционния лимит за безконтактни плащания с карти MasterCard

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че трансакционният лимит за безконтактни плащания с карти MasterCard, извършвани на ПОС в България, над който ще се изисква задължително въвеждане на ПИН код, се увеличава от 25 на 50 лв., считано от 12.04.2019 г.

Поради естеството и обема на работа по актуализиране на софтуера на ПОС устройствата се планира поетапното увеличение на трансакционния лимит, приложим към картите, да стартира от 01 април 2019 г.