Регулаторни изисквания от Централната банка на Обединените Арабски Емирства относно всички плащания, наредени в полза на бенефициенти от ОАЕ

Уважаеми клиенти,

Във връзка с регулаторни изисквания от Централната банка на Обединените Арабски Емирства (ОАЕ), всички плащания, наредени в полза на бенефициенти от ОАЕ, трябва да съдържат 3-буквен код, указващ предназначението на плащането.

Изборът на код следва да е обвързан и да допълва информацията, попълнена в полето „Основание". Например, ако плащането е за закупена стока и в тази връзка са цитирани номера на фактури, като код следва да се впише GDS. Списък с кодовете може да видите тук

В случай че такъв код не бъде посочен, преводът може да бъде рекламиран/върнат, което ще доведе до допълнителни разноски за наредителя.