Уведомление до кредитополучателите физически лица, с договорени и отпуснати кредити след 01.09.2022 , базирани на 6-месечен Euribor

Уважаеми клиенти,

Договорената лихва по Вашите кредити е фиксирана за първата една година, съответно лихвата по Вашия кредит ще остане без промяна в този период.

За допълнителна информация или при необходимост от съдействие, посетете обслужващия Ви офис или се свържете с нашия Кол център на телефон 0700 40 400.